Жаңылыктар

Чочконун этин бөлүүчү сызык

Чочконун этин кесүү үчүн алгач чочконун этинин түзүлүшүн жана формасын түшүнүп, эттин сапатынын айырмасын жана бычакты колдонуу ыкмасын билүү керек.Кесилген эттин структуралык бөлүнүшү 5 негизги бөлүктөн турат: кабыргалар, алдыңкы буттар, арткы буттар, сызык чочконун эти жана боор.